Bilgatan 21 - utvecklas.

190613 Vi skriver avtal med Hifab och Göteborgs Lokalförvaltning om att som byggledare styra två stora förskolebyggen på Hisingen. 

181002 Under september så har vi rustat upp utvändiga ytor på Bilgatan 21, med asfaltering mm.